Ünlü Koleksiyoncu Talat Öncü, sosyal medya hesabından 29 Haziran 2018 tarihinde  “Bir ‘eski fotoğraf’” etiketiyle bir fotoğraf paylaştı.

1930’lu yıllara tarihlendirilen fotoğrafta Himayei Etfal (Çocuk Esirgeme) Cemiyeti Karaman Şubesi tabelası önünde bürokrat, eşraf, esnaf ve genç gönüllüler yer alıyor.

Başta Kaymakam Mehmet Ali Bey olmak üzere gençlerin de zamanın modasına uyarak Fühler bıyığı koydukları anlaşılmaktadır. 1930’lu yıllarda Ülkemizde bakan, bürokrat, diplomat, asker, polis, tüccar, sanayici, çiftçi gibi hemen her kesimde Führer bıyığı modası çok yaygındı.

Fotoğraftakiler:

1) Kaymakam Mehmet Ali Bey (1).

2) Alay kumandanı Miralay Murat Bey (2).

3) Maarif Müdürü…

4) Karaman Ağır Ceza Reîsi Ahmet Nesip Bey (3).

5) Karaman Cumhuriyet Müddei Umumisi (savcısı)…

6) Moralı Hâcı Çelebî zâde Ferit Bey (4). 

7) Dr. Halit (Akyüz) Bey.

8) Müftü zâde Ahmet Bey (5).

9) Tahrirat Kâtip Muavini Yakup (Gürel) Bey .

10) ?

11) Jandarma Zabiti…

12) ?

13) Mal Müdürü…

14) ?

15) Mümüş zâde Hâcı İbrâhim Efendi.

16) Maliye memuru…

17) İnhisar (Tekel) Müdürü…

18) Kayserili zâde Şemsi Bey.

19) Kayserili zâde Sabit Bey (6).

20) Jandarma Zabiti…

21) Tahrirat kâtibi Hamdi (Aksoy) Bey.

22) Muharrem Selahattin (Baran) Bey (7).

23) Ata (Özatay) Bey (8).

24) Ali (Çelebi) Bey.

25) Hasan (Ölçer) Bey.

26) Kayserili zâde İbrahim Bey (9).

27) Ferit (Özer) Bey (10).

28) Halis (Özatay) Bey (11).

29) Göncü zâde Yusuf Ziyâ Bey (12).

30) Ahmet (Şen) Bey (13).

31) Faik (Kayserilioğlu) Bey (14).

32) Fevzi Efendi.

33) ?

34)  ?

35) ?

36) ?

O yıllarda Karaman. “Şehir dâhilinde muntazam yollar var. Şehrin kuvvetli ihtiyaçlarından birisi elektriktir. Onunda muamelesi bitmiştir. Ağustos ayı içinde yapılacağı kuvvetlidir. Belediyenin bütçesi 25 bin liradır. Kaza dâhilinde üç ilk mektep (15) varsa da orta mektebe ihtiyaç çoktur. Su ihtiyacı burada hemen her kazada olduğu gibi bariz bir şekil almış… Bu sene mahsul iyi değil, Kara ova üzerinde olduğu için ekilen mahsul alınamamış… Hükûmet nezdinde lâzımgelen teşebbüste bulunulmuştur. Kasabada güzel bir park var. Gelen halk bundan da istifade etmektedir. Asayiş mükemmeldir. Adlî vukuatı en az olan kazalardan biri de Karaman’dır.(16)

İşte 1930 yılının başlarında elektrik bekleyen, başlıca ihtiyacı su ve orta mektep olan Karaman ve bu şehre yön veren insanları.

Uğur ERKAN.

______________________________________________________________________________

(1) Halk arasında “Kel kaymakam” olarak adlandırılıyordu. Karaman Kaymakamı iken, Dahiliye Vekâletince 24 Ekim 1932 tarihinde Kandıra Kaymakamlığına tayini tensip edilmiştir. Onun yerine Ereğli Kaymakamı Abidin Bey atanmıştır.

(2) Miralay Murat Bey, askerleri yanında gençlerle de alakadâr olmuştur. Akşam Gazetesi onun hakkında “Karaman gençliğinin kuvvetli hâmisi, inkişaf ve temayüzünde büyük rol oynamıştır.” ifadesini kullanmıştır.

(3) Fotoğrafta Ahmet Nesip Bey’in yüzü kazınmıştır. Fotoğrafın orijinalini elinde bulunduran Talat Öncü, “Bir kez daha dikkatle baktım: kesinlikle bilinçli olarak kazınmış” ifadesini kullanmıştır.

(4) Mora muhâcirlerinden olup, Soyadı Kanunundan sonra “Çelebi” soyadını almıştır. Karaman Çiftçi Bankası kurucularındandır. Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin büyükbabasıdır.

(5) Soyadı Kanunundan sonra “Öktem” soyadını almıştır. R. 1328-1333/ M. 1912-1917 ve 1936-1938 yılları arasında olmak üzere 2 kez Karaman belediye başkanlığı yapmıştır.

(6) Soyadı Kanunundan sonra “Kayserilioğlu” soyadını almıştır. Uzun yıllar CHP ilçe başkanlığı yapmıştır.

(7) Soyadı Kanunundan sonra “Baran” soyadını almıştır. 29. Hükûmetin Adalet Bakanı olan Avukat İrfan Baran’ın babasıdır.

(8) Soyadı Kanunundan sonra “Özatay” soyadını almıştır. Tüccâr, Hâcı Salih Bey’in oğludur.

(9) Soyadı Kanunundan sonra “Kayserilioğlu” soyadını almıştır. 1949-1950 yılları arasında Karaman belediye başkanlığı yapmıştır.

(10) Soyadı Kanunundan sonra “Özer” soyadını almıştır. Tüccâr, çiftçi. Sabahattin ve Dr. Celalettin Özer’in babasıdır.

(11) Orman dairesi memuru.

(12) Soyadı Kanunundan sonra “Göncü” soyadını almıştır. 1938-1949 yılları arasında Karaman belediye başkanlığı yapmıştır.

(13) Soyadı Kanunundan sonra “Şen” soyadını almıştır. Karaman Halkevi başkanlığı yapmıştır.

(14) Soyadı Kanunundan sonra “Kayserilioğlu” soyadını almıştır. Sabit Kayserilioğlu’nun oğludur. 1932-1934 yılları arasında Karaman belediye başkanlığı yapmıştır.

(15) Gazi, Güneş ve Cümhûriyet ilk mektepleri.

(16) “Eski bir kasabamız: Karaman”, Akşam Gazetesi, 22 Temmuz 1932, Sayı: 4950, s. 6.