İki Osman, Tek Yunus

15 Mayıs 2021 admin 0

Yûnus Emre’nin kabrinin yeri hususunda iddiaları ile günümüze kadar süren Karaman-Eskişehir çekişmesinin otuzlu yıllardaki temsilcileri.

Çok Acı Bir Şikâyet

15 Mart 2021 admin 0

İşlerin eski tadı yoktu. Dahası değirmen boşa dönüyordu. Eski günlerini hâtırladı. Îmâlâthânenin önünde bekleyen katar katar deve yüklerini.

Bombayla Sınanan Bir Baba

16 Şubat 2021 admin 0

Buradan İzmir’e gitmek üzere bir askerî şimendifere [tren] binmişler, muhtemelen Ermeni komitecilerinin şimendifere koydukları bir bombanın Karaman-Konya arasında patlaması ile bindikleri vagon ile birlikte havaya uçmuşlardı.

Muallim Maaşları Niye Verilmiyor?

29 Aralık 2020 admin 0

Masasındaki bir istidâ [dilekçe] Konya Maârif Müdürünün nazar-ı dikkatini celbetti. 6 Eylül 1340 (1924) tarihli istidânın altına yaşları birbirinden farklı beş çocuğun vesikalık fotoğrafları iliştirilmişti.

Karaman’ın Polisi

9 Ağustos 2020 admin 0

(XX. Asrın başlarında) 1333 (1917) senesi Haziran ayı zarfında Konya Merkez Livası’na bağlı Karaman Kazası’nda 2 polis memuru ve 2 ikmâl efradı görev yapıyordu. Eslihasının […]