Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Botanikcisi

BİRAND, Sadullah Hikmet (Hikmet Ahmet) [1320 (1904)-1972] Karamanlı yazar, bürokrat ve akademisyen. 1320 (1904) yılında Karaman’da doğdu. Babası Çerkes Ahmet Hilmi Bey’dir [1277 (1861)-1931]. Âilesi Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1280 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman’ın Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Âilesi’ndendir. Babası, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğludur. Karaman’da belediye reisliği yaptı. …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Filozofu

BİRAND, Kâmran [1333 (1917)-1964] Karamanlı düşünür. 1333 (1917) yılında Karaman’da doğdu. Babası Çerkes Ahmet Hilmi Bey’dir [1277 (1861)-1931]. Âilesi Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1280 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman’ın Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Âilesi’ndendir. Babası, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğludur. Karaman’da belediye reisliği yaptı. Annesi Rumeli doğumlu olup, Hacı Esad …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Tabibi

BİRAND, Yusuf İzzet [1318 (1902)-1968] Karamanlı tabip asker, bürokrat ve siyasetçi. 1318 (1902) yılında Karaman’da doğdu. Babası Çerkes Ahmet Hilmi Bey’dir [1277 (1861)-1931]. Âilesi Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1280 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman’ın Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Âilesi’ndendir. Babası, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğludur. Karaman’da belediye reisliği yaptı. Annesi …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Nimetullah Hoca’sı

Nimetullâh AKSOY[1317 (1901)-1976]Karamanlı imam. 1317’de (1901) Kırım’ın Bahçesaray Kazâsı Avcıköy’de doğdu. Kırımlı mütefekkir, eğitimci ve naşir Gaspıralı İsmâ’îl Bey [1267 (1851)- 1330 (1914)] ile aynı köydendir. Babasının adı Habibullâh’tır. Daha bir yaşındayken âilesi anavatana göç etti. Önce Konya’ya geldiler. 1319 (1903) Temmuzunda at arabalarıyla iskân edildikleri Divle Nâhiyesi Osmâniye Köyü’ne (Ayrancı) yerleştiler. O yıllarda Osmaniye’de …