İki Osman, Tek Yunus

15 Mayıs 2021 admin 0

Yûnus Emre’nin kabrinin yeri hususunda iddiaları ile günümüze kadar süren Karaman-Eskişehir çekişmesinin otuzlu yıllardaki temsilcileri.

Çok Acı Bir Şikâyet

15 Mart 2021 admin 0

İşlerin eski tadı yoktu. Dahası değirmen boşa dönüyordu. Eski günlerini hâtırladı. Îmâlâthânenin önünde bekleyen katar katar deve yüklerini.

Bombayla Sınanan Bir Baba

16 Şubat 2021 admin 0

Buradan İzmir’e gitmek üzere bir askerî şimendifere [tren] binmişler, muhtemelen Ermeni komitecilerinin şimendifere koydukları bir bombanın Karaman-Konya arasında patlaması ile bindikleri vagon ile birlikte havaya uçmuşlardı.

Gönüllü Mevlevî Taburu

11 Haziran 2020 admin 0

29 Teşrîn-i Evvel 1330 (11 Kasım 1914) tarihinde Sultan Reşâd Han, Cihad-ı Ekber ilan etti. Bu cihad daveti, Karaman Mevlevîhânesi’nde büyük bir heyecanla karşılandı. Diğer […]