Gösteriliyor: 139 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Fetvâ Emîni

OĞUZYİĞİT, Ali Karaman’ın Gödetli Ali Hoca’sı [1302 (1886)-1972] 1302 (1886) yılında Gödet (Güldere) Köyü’nde doğdu. Babası Yavan Alilerin İbrahim Ethem’dir. Lakabı, “Gödetli Ali Hoca”dır. Şam’da okudu. Akabinde Konya’da 15 yıl medrese eğitimi aldı. İstiklâl Harbi’ne katıldı ve yaralanarak köyüne döndü. Vücudunun değişik yerlerinde yara izleri vardı. Vefatına kadar köyünün imam-hatipliğini hiçbir ücret almadan yaptı. Hiç …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Nâhiye Müdürü

ÖĞET, Bekir Sıtkı (Cemâl) [1331 (1915)-1984] Karamanlı nâhiye müdürü. 1331 (1915) yılında Karaman’da doğdu. Babası Hacı Memiklerin Mehmed Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır. 3-4 yaşlarında geçirdiği çiçek hastalığı, yüzünde kalıcı izler bıraktı. Küçük yaşta önce babasını daha sonra dedesi Hacı Memik’i kaybetti. Annesi Ayşe Hanım, Ağabeyi Şah İsmail [1328 (1912)-1996] ve kız kardeşi Esma ile birlikte …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Jet Hafızı

IŞIK, Alaaddin [1309 (1894)-1942] Din adamı ve tüccar. 1309 (1894) yılında İlisıra (Yollarbaşı) Köyü’nde doğdu. Babası Hatipoğullarından Osmân Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır. İptidâî tahsilini köyünde yaptı. Hıfzını Karaman’da tamamladı. Hafız olduğunda 16 yaşındaydı. İlisıra Küçükkapı Camii’nde imam-hatiplik yapmaya başladı. Ticarî zekâsından dolayı zirâatla iştigal etmedi. Vazife aldığı camiin karşısında üstü ev, altı dükkân olan iş …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Botanikcisi

BİRAND, Sadullah Hikmet (Hikmet Ahmet) [1320 (1904)-1972] Karamanlı yazar, bürokrat ve akademisyen. 1320 (1904) yılında Karaman’da doğdu. Babası Çerkes Ahmet Hilmi Bey’dir [1277 (1861)-1931]. Âilesi Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1280 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman’ın Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Âilesi’ndendir. Babası, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğludur. Karaman’da belediye reisliği yaptı. …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Filozofu

BİRAND, Kâmran [1333 (1917)-1964] Karamanlı düşünür. 1333 (1917) yılında Karaman’da doğdu. Babası Çerkes Ahmet Hilmi Bey’dir [1277 (1861)-1931]. Âilesi Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1280 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman’ın Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Âilesi’ndendir. Babası, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğludur. Karaman’da belediye reisliği yaptı. Annesi Rumeli doğumlu olup, Hacı Esad …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Tabibi

BİRAND, Yusuf İzzet [1318 (1902)-1968] Karamanlı tabip asker, bürokrat ve siyasetçi. 1318 (1902) yılında Karaman’da doğdu. Babası Çerkes Ahmet Hilmi Bey’dir [1277 (1861)-1931]. Âilesi Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1280 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman’ın Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Âilesi’ndendir. Babası, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğludur. Karaman’da belediye reisliği yaptı. Annesi …