Gösteriliyor: 144 Sonuçlar
Hatırat-ı Karaman Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Mösyö Potur’u

POTUR, Muammer (1934-2012) Karaman’ın Fransızca Öğretmeni 6 Mayıs 1934 tarihinde Çanakkale Biga’da doğdu. Babası Mustafa Bey, annesi Ayşe Hanım’dır. 1956 yılında Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu’nu bitirdi. 1958 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’nden mezun oldu. Okul arkadaşı Yüksel Hanım’la dünya evine girdi. 1958 yılında Bitlis Lisesi’nde Fransızca öğretmeni olarak çalışmaya başladılar. Vatanî hizmetini “tankçı teğmen” …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın 15 Temmuz Şehidi

YALÇIN, Muhammed Karaman’ın 15 Temmuz şehidi (1994-2016) 13 Haziran 1994 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Babası Kâzımkarabekirli Tarım Kredi Kooperatif Müdürü (Emekli) Selahattin Bey’dir. Annesi Ev Hanımı Safa Hanım’dır. Âilenin 3’üncü çocuğu idi. Kader ve Ayşe adında iki ablası ve Yasin adında bir erkek kardeşi vardır. Âilesi babasının memuriyeti sebebi ile; 1995 yılına kadar Akçakoca’da, …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Elektrikçi Şükrü’sü

Şükrü ERKÂN (1941-2017) 8 Mart 1941 tarihinde Zengen Köyü’nde dünyaya geldi. Babası Recepli sülâlesinden Ahmet Çavuş oğlu Hasan Efendi’dir [1327 (1911)-1975]. Annesi Koraşlı Halil kerimesi Fatma Hanım’dır [1330 (1914)-1996]. Âilenin ikinci erkek çocuğu idi. Ağabeyinin adı Ahmet (1939-2018), kız kardeşlerinin adı Meryem (KOCAMAN) ve Emişe (BİRCAN) idi. Halil İbrahim (1956-1957) ismindeki kardeşini ise henüz 1 …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Fetvâ Emîni

OĞUZYİĞİT, Ali Karaman’ın Gödetli Ali Hoca’sı [1302 (1886)-1972] 1302 (1886) yılında Gödet (Güldere) Köyü’nde doğdu. Babası Yavan Alilerin İbrahim Ethem’dir. Lakabı, “Gödetli Ali Hoca”dır. Şam’da okudu. Akabinde Konya’da 15 yıl medrese eğitimi aldı. İstiklâl Harbi’ne katıldı ve yaralanarak köyüne döndü. Vücudunun değişik yerlerinde yara izleri vardı. Vefatına kadar köyünün imam-hatipliğini hiçbir ücret almadan yaptı. Hiç …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Nâhiye Müdürü

ÖĞET, Bekir Sıtkı (Cemâl) [1331 (1915)-1984] Karamanlı nâhiye müdürü. 1331 (1915) yılında Karaman’da doğdu. Babası Hacı Memiklerin Mehmed Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır. 3-4 yaşlarında geçirdiği çiçek hastalığı, yüzünde kalıcı izler bıraktı. Küçük yaşta önce babasını daha sonra dedesi Hacı Memik’i kaybetti. Annesi Ayşe Hanım, Ağabeyi Şah İsmail [1328 (1912)-1996] ve kız kardeşi Esma ile birlikte …

Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Jet Hafızı

IŞIK, Alaaddin [1309 (1894)-1942] Din adamı ve tüccar. 1309 (1894) yılında İlisıra (Yollarbaşı) Köyü’nde doğdu. Babası Hatipoğullarından Osmân Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır. İptidâî tahsilini köyünde yaptı. Hıfzını Karaman’da tamamladı. Hafız olduğunda 16 yaşındaydı. İlisıra Küçükkapı Camii’nde imam-hatiplik yapmaya başladı. Ticarî zekâsından dolayı zirâatla iştigal etmedi. Vazife aldığı camiin karşısında üstü ev, altı dükkân olan iş …