Nimetullâh AKSOY
[1317 (1901)-1976]
Karamanlı imam.

1317’de (1901) Kırım’ın Bahçesaray Kazâsı Avcıköy’de doğdu. Kırımlı mütefekkir, eğitimci ve naşir Gaspıralı İsmâ’îl Bey [1267 (1851)- 1330 (1914)] ile aynı köydendir. Babasının adı Habibullâh’tır.

Daha bir yaşındayken âilesi anavatana göç etti. Önce Konya’ya geldiler. 1319 (1903) Temmuzunda at arabalarıyla iskân edildikleri Divle Nâhiyesi Osmâniye Köyü’ne (Ayrancı) yerleştiler. O yıllarda Osmaniye’de dikili bir ağaç bile yoktu.

O günün şartlarında düzenli bir eğitim almadı.

Cumhuriyet döneminde Karaman Kırmahalle’ye göçtü. Zirâatla iştigal etti.

1950-1955 yılları arasında Sıdırva’da (Sudurağı) imamlık yaptı.

4 erkek, 3 kız olmak üzere 7 çocuk babası idi.

27 Ekim 1976 tarihinde vefat etti. Mezarı, Karaman Şehir Kabristanı’ndadır.

Hayırseverdi, bir ihtiyaç için kapısına geleni kesinlikle boş çevirmezdi. Karşılaştığı çocuklara leblebi ve şeker dağıtarak sevindirirdi.

Sabah namazından sonra kapısı çalınırsa fakir ve gariban birisi vefat ettiğini anlar ve onun cenazesini kaldırmaya yardım ederdi.

Torunu Emre, komşunun atı öldü diye o fakir bir daha at alamayacak diye ağladığına şahit olduğunu anlatmaktadır.

Uğur ERKÂN.

(Torunu Emre AKSOY’a teşekkürlerimizle)