Gösteriliyor: 1 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Nimetullah Hoca’sı

Nimetullâh AKSOY[1317 (1901)-1976]Karamanlı imam. 1317’de (1901) Kırım’ın Bahçesaray Kazâsı Avcıköy’de doğdu. Kırımlı mütefekkir, eğitimci ve naşir Gaspıralı İsmâ’îl Bey [1267 (1851)- 1330 (1914)] ile aynı köydendir. Babasının adı Habibullâh’tır. Daha bir yaşındayken âilesi anavatana göç etti. Önce Konya’ya geldiler. 1319 (1903) Temmuzunda at arabalarıyla iskân edildikleri Divle Nâhiyesi Osmâniye Köyü’ne (Ayrancı) yerleştiler. O yıllarda Osmaniye’de …