IŞIK, Alaaddin

[1309 (1894)-1942]

Din adamı ve tüccar.

1309 (1894) yılında İlisıra (Yollarbaşı) Köyü’nde doğdu. Babası Hatipoğullarından Osmân Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır.

İptidâî tahsilini köyünde yaptı. Hıfzını Karaman’da tamamladı. Hafız olduğunda 16 yaşındaydı.

İlisıra Küçükkapı Camii’nde imam-hatiplik yapmaya başladı. Ticarî zekâsından dolayı zirâatla iştigal etmedi. Vazife aldığı camiin karşısında üstü ev, altı dükkân olan iş yerinde bakkaliye ve manifatura işi ile uğraştı. O zamanlar Gaferyad’da (Kasaba, Kâzımkarabekir) dükkân olmadığı için haftanın bazı günleri manifatura ve erzak satışına giderdi.

Karaman’a göçmeye karar verince dükkânını başkasına devretti.

Köyündeki çocuklara ve akrabalarına Kur’ân talimi yaptırdı.

Daha sonra Karaman’da Çelebi Mescidi’nde (Gazidükkan Mahallesi’ndeki kubbesi ziftli mescid) vazife aldı.

Camiinin yanındaki Fatmaoğlu Çıkmazı’nda avlulu bir ev satın aldı.

Aynı zamanda Gazipaşa Caddesi’nde (No: 64) tüccârlık yaptı. Manifatura dâhil “ne ararsan bulunur” nevinden bir dükkânı vardı.

1942 yılında vefat etti. Kabri, Şehir Kabristanı’nda 38. adada bulunmaktadır.

Hayırsever birisi idi. İhtiyaç sahiplerine ve dükkân komşularına sürekli yardım eder ve erzak dağıtırdı. Mahallesindeki çocuklara Kur’ân okumayı öğretti.

“Jet Hafız” olarak anılmasının sebebi çok hızlı yürümesindendi. Ayrıca “Ateş İmam” diye de anılırdı.

İlk refikası Ayşe Hanım’dan bir oğlu oldu. Oğlu Ramazan [1338 (1922)-1985] babası gibi ticarî zekâya sahip ve müteşebbis birisi idi. Babasının hızlı yürüyüşü onda da vardı.

1926 yılında Ayşe Hanım’ın vefatından sonra ikinci kez İlisıralı Andallar sülâlesinden Ârife Hanım’la izdivaç etti.

Bu izdivacından ise Bayram [(1927-…) Belediyeden emekli], Osman [(1930-1998) bankacılıktan emekli-çiftçi], Mehmet (1933-…) kabzımal-bakırcı esnafı] ve Nazmiye Gülten [Çataklı Marangoz Halit AKGÜL (1986’da Avrupa’da vefat etti) ile evli, (1937-…) ev hanımı] isminde çocukları oldu.

Emekli Belediye Muhasebe Müdürü olan Mustafa ÖNDER [1332 (1916)-2000] ise Ârife Hanım’ın çocuğu olup, üvey evladı idi.

Uğur ERKÂN.

BİBLİYOGRAFYA:

Çocukları Mehmet IŞIK ve Nazmiye Gülten IŞIK AKGÜL tarafından verilen bilgiler; http://web.karaman.bel.tr:571/Mebis/YolTarifi.aspx?Id=9555 (erişim tarihi: 13.07.2023)

(Torunları Selçuk ve Sinan IŞIK beylere teşekkür ederiz.)