Gösteriliyor: 1 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Jet Hafızı

IŞIK, Alaaddin [1309 (1894)-1942] Din adamı ve tüccar. 1309 (1894) yılında İlisıra (Yollarbaşı) Köyü’nde doğdu. Babası Hatipoğullarından Osmân Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır. İptidâî tahsilini köyünde yaptı. Hıfzını Karaman’da tamamladı. Hafız olduğunda 16 yaşındaydı. İlisıra Küçükkapı Camii’nde imam-hatiplik yapmaya başladı. Ticarî zekâsından dolayı zirâatla iştigal etmedi. Vazife aldığı camiin karşısında üstü ev, altı dükkân olan iş …