Karaman’ın geçmişi eskiye dayanan merkez mahallesi.

Mahallenin adı Abbas Ağa (Efendi) isimli bir hayır sahibinden gelmektedir. Mahallenin Kuyu alanında mescidi bulunan Abbas Ağa’nın bu mescide Fisandun (Dereköy) Köyü’ndeki Kazlı Hacı olarak bilinen araziyi ve mevdu (emanet bırakılmış) değirmenin 12 sehimde 1 sehmini vakfettiği kayıtlıdır.

9 Safer 1000 (27 Kasım 1591) tarihinde Abbas Mahallesi’nde bir sofa, iki tabhane, örtme, ahır ve hayatı olan bir evin 12 sehimden 3 sehmi 1.320 akçeye satılmıştır. Bu satışa göre evin tamamı 5.280 akçe etmektedir (Karaman Şer’iyye Sicili, D. 31. 5.).

Hoca Mamut Mahallesi XX. yüzyılın ilk yarısında Abbas Mahallesi’ne iltihak etmiştir.

Mahallenin nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre; 2007’de 1.500, 2008’de 1.557, 2009’da 1.623, 2010’da 1569, 2011’de 1.610, 2012’de 1.536, 2013’de 1.556, 2014’de 1.613, 2015’de 1.941, 2016’da 2.163, 2017’de 2.263, 2018’de 2.241, 2019’da 2.297, 2020’de 2.284 ve 2021’de 2.279 kişi olarak kaydedilmiştir.

Karaman Belediyesi Akıllı Kent Otomasyon Sistemi’nde Abbas Mahallesi’nde 463 bina kayıtlıdır.

Komşuları; Koçakdede Mahallesi, Sekiçeşme Mahallesi, Yenimahalle ve Yeşilada Mahallesi’dir.

Abbas Mahallesi’nde 19 Mayıs Parkı bulunmaktadır.

Abbas Mahallesi’nin caddeleri; Mut Caddesi, Hoca Mahmut Caddesi, Ahmet Hilmi Birand Caddesi ve Dr. Mehmet Armutlu Caddesi’dir.

Abbas Mahallesi’nin sokakları; 318. Sokak, 320. Sokak, 322. Sokak, 324. Sokak, 326. Sokak, 328. Sokak, 330. Sokak, 332. Sokak, 336. Sokak, 338. Sokak, 340. Sokak, 342. Sokak, 350. Sokak, 352. Sokak, 403. Sokak, 405. Sokak, 407. Sokak, 409. Sokak, 415. Sokak, 417. Sokak ve 419. Sokak’tır.

Abbas Mahallesi’nin posta kodu; 70200’dür.

Abbas Mahallesi Muhtarı; Ramazan BİLGİSEVEN’dir [irtibat numaraları: 0 (338) 212 16 62-0 (536) 667 59 62].

1.344 seçmeni olan Abbas Mahallesi’nde 1 Kasım 2015 günü yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde 1.203 seçmen 4 sandıkta (1001, 1002, 1003 ve 1004 numaralı) oy kullandı. 1.184 oy geçerli sayılırken 19 oy da geçersiz sayıldı. Abbas Mahallesi sakinleri 773 oyla en fazla AK Parti’yi tercih ettiler. CHP 196 oy alırken, MHP 174 oy aldı. HDP’ye ise 12 oy çıktı.

Abbas Mahallesi’nin kültür varlıkları; Hancızâde Çeşmesi (yapılış tarihi: XVIII. asrın ikinci yarısı), Mahalle Çeşmesi, Halil Efendi Çeşmesi [yapılış tarihi: 1324 (1906), 07.04.1993 tarihli ve 1611 tescil kararı], Halil (Kaya Halil) Efendi Camii ve Türbesi [yapılış tarihi: 1324 (1906), 11.07.1980 tarihli ve A-2313 tescil kararı], Demir Gömlek Türbesi [(417. Sokak, No: 9), 11.07.1980 tarihli ve A-2313 tescil kararı]; Seki Hamamı [(318. Sokak, No:1), 13.01.1978 tarihli ve A-924 tescil kararı] ve Mimarlar Odası Karaman Temsilciliği Hizmet Binası’dır (318. Sokak, No:1).

Abbas Mahallesi’nin faal ibadethane ve Kur’ân kursları; Abbas Mescidi (332. Sokak, No:13), Asri Yüzbaşı Camii (318. Sokak, No: 40), Koçakdede Mescidi (Dr. Mehmet Armutlu Caddesi, No: 45), Halil (Kaya Halil) Efendi Camii (Hoca Mahmut Caddesi, No: 29) ve Merkez Kız Kur’ân Kursu’dur (Hoca Mahmut Caddesi No: 35).

BİBLİYOGRAFYA:

Alâaddin Aköz, XVI. Yüzyıl Sonunda Karaman, Osmanlı Araştırmaları IX, İstanbul 1989, s. 339; Durmuş Ali Gülcan, Karaman Mahalle, Kasaba ve Köyleri Tarihçesi, Karaman 1989, s.1-2, 19; Cengiz Topal, Karaman Kültür Envanteri, Karaman 2007, s.148-149, 185, 196, 198, 215, 147, 238-239, 249, 253; https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr erişim tarihi: 05.02.2016; http://kentrehberi.karaman.bel.tr:8080/EKentRehberi/# erişim tarihi: 07.02.2016); https://sonuc.ysk.gov.tr/module/ssps.jsf erişim tarihi: 07.02.2016); http://www.netkayit.com/posta_kodu.php?pk=101054 erişim tarihi: 07.02.2016); (http://karaman.gov.tr/il-mahalli-idareler-mudurlugu erişim tarihi: 07.02.2016).

Uğur ERKÂN.