Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
86 Mulla Memed’in Fazlı Tezcan Mulla Memet Fatma Zengen 1290
Kızı Fatma Fazlı Ayşe Zengen 1313
Karısı Fatma Abdülaziz Ümmüye Zengen 1300 4.11.1957
Kızı Ayşe Fazlı Fatma Zengen 1317
Oğlu Ali Fazlı Fatma Zengen 1321 10 Şubat 1326
Kızı Hatice Fazlı Fatma Zengen 24 Teşrinisani 1326