Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
82 Gök Durmuş’un Memet Ali Çavuş Gök Durmuş Ağa Ayşe Zengen 1286 18.11.1955
Karısı Şerife İbrahim Ayşe Zengen 1290
Oğlu Mehmet Emin Mehmet Ali Şerife Zengen 1307 1.7.1926
Kızı Rabia Mehmet Ali Şerife Zengen 1315 1337