Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
71 Aziz oğlu Mustafa Aziz Ümmüye 1283 10.6.1932
Karısı Anakız Ali Fatma 1286 3 Mart 1337
Oğlu Yahya Günay Mustafa Anakız 1335
Oğlu Abdülaziz Günay Mustafa Anakız 1328 21 Kanunisani 1339
Oğlu Osman Günay Mustafa Anakız Zengen 1323