Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
54 Lâleli Halim oğlu Hacı Memet Halim Emine Lâle 1269 10 Kanunusani 1921
Karısı Fatma Ayşe Zengen 1270