Gösteriliyor: 1 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Tabibi

BİRAND, Yusuf İzzet [1318 (1902)-1968] Karamanlı tabip asker, bürokrat ve siyasetçi. 1318 (1902) yılında Karaman’da doğdu. Babası Çerkes Ahmet Hilmi Bey’dir [1277 (1861)-1931]. Âilesi Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1280 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman’ın Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Âilesi’ndendir. Babası, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğludur. Karaman’da belediye reisliği yaptı. Annesi …