Gösteriliyor: 1 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Polisi

(XX. Asrın başlarında) 1333 (1917) senesi Haziran ayı zarfında Konya Merkez Livası’na bağlı Karaman Kazası’nda 2 polis memuru ve 2 ikmâl efradı görev yapıyordu. Eslihasının (silâhları) cins ve nev’ine gelince 2 Şınaydır, 2’de Browning idi. Polis memurları Browning marka, ikmal efradı ise Şınaydır marka silâh kullanıyorlardı. Polislerin kullanmış oldukları Browning marka silâhlar Belçika yapımı olup, …