(XX. Asrın başlarında)

1333 (1917) senesi Haziran ayı zarfında Konya Merkez Livası’na bağlı Karaman Kazası’nda 2 polis memuru ve 2 ikmâl efradı görev yapıyordu.

Eslihasının (silâhları) cins ve nev’ine gelince 2 Şınaydır, 2’de Browning idi.

Polis memurları Browning marka, ikmal efradı ise Şınaydır marka silâh kullanıyorlardı.

Polislerin kullanmış oldukları Browning marka silâhlar Belçika yapımı olup, Sultan Mehmet Reşat Han tarafından satın alınarak polisin hizmetine sunulmuştur. Silâhın üzerine Sultan Reşat Han’ın tuğrası işlenmiş olduğundan dolayı “Tuğralı Polis” olarak adlandırılırdı.

XX. asır başlarında polisin kıyafeti pantolon, ceket ve kaputtan oluşuyordu. Başlarına fes, kalpak veya serpuş takıyorlar; ayaklarına çizme veya potin üzerlerine ise mevsimine göre muşamba pelerin giyiyorlardı. Pantolon ve ceketle kullandıkları kılıçlar için sırma, püskül, kordon, apolet gibi aksesuarları vardı. Ceket düğmeleri aynı zamanda aksesuar olarak da düşünülmüştü. Palaska, kemer ve bir kılıç çeşidi olan meç takarlar, teçhizat olarak tabanca ve düdük taşırlardı.

Uğur ERKÂN.

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri, Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Ecânib Kalemi 90/ 63.