Gösteriliyor: 1 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Morcalı

1256 (1840) yılı Temettü’ât defterinde köy için “Sipâhilik olub zü’emadan Gümüş Beğ ve mu’teşiri Sipâhi Abid Beğ ve Hüseyin Beğ ve Selim Efendi hisseleri olub ve Ebûbekir tîmârı olarak taraflarından ta’şîr oluna geldiği” ifadesi kullanılmıştır.