Gösteriliyor: 10 Sonuçlar
Nostalji Karaman

Zengen’in Büyükleri-114

Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi 114 Kara Hasan oğlu Derviş Ahmet Ceylan Hasan Ayşe 1299 Kızı Ayşe Ahmet Şerife 2/4/1338 Karısı Rukiye Osman Elife 1310 Oğlu Hasan Ahmet Rukiye 1.9.2026 Oğlu Osman Ahmet Rukiye 11.5.1928 Kızı Elife Ahmet Rukiye 12.3.1934

Nostalji Karaman

Zengen’in Büyükleri-97

Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi 97 Kalaycı oğlu Ömer Hasan Ümmügülsüm Zengen 1283 1335 Karısı Raziye Halil İbrahim Zahide Zengen 1292 1334 Kızı Ümmügülsüm Ömer Raziye Zengen 1313 Kızı İsmihan Ömer Raziye Zengen 1317 Kızı Fatma Ömer Raziye Zengen 1319 Oğlu Abdullah İnal Ömer Raziye …

Nostalji Karaman

Zengen’in Büyükleri-95

Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi 95 Kalaycı oğlu İbrahim Kalaycı Hasan Ayşe Zengen 1263 2 Teşrinievvel 1332 Oğlu Salih Çavuş İbrahim Ayşe Zengen 1289 1338 Oğlu Hacı Ahmet İbrahim Ayşe Zengen 1290 9.2.1945

Nostalji Karaman

Zengen’in Büyükleri-91

Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi 91 Salih oğlu Hasan’ın Memet Ali Tez Hasan Halime Zengen 1300 1333 Karısı Ayşe Halil Havva Zengen 1298 25.5.1950 Oğlu Hüseyin Memet Ali Ayşe Zengen 1321 15.4.1947 Kızı Şerife Memet Ali Ayşe Zengen 8 Eylül 1328 20 Kanunusani 1337 Oğlu …

Nostalji Karaman

Zengen’in Büyükleri-72

Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi 72 Küçük oğlu Durmuş Ali Küçük Hasan Huriye Karısı Cennet Mustafa Şehzibani 1303 13 Şe. Sani 1930 Oğlu Hasan Durmuş Ali Cennet 15 Mart 1322 Kızı Emine Durmuş Ali Cennet Zengen Eylül 1327

Nostalji Karaman

Zengen’in Büyükleri-66

Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi 66 Kalaycıoğlu Memet Tek Hasan Ümmügülsüm Zengen 1265 1329 Oğlu Recep Memet Dudu Zengen 1302 1339 Karısı Fatma Hüseyin Ayşe Zengen 1295 1337 Oğlu Hasan Memet Fatma Zengen 1313 1332 Oğlu Halil Zengen 1323 1328

Erbâb-ı Kalem Nostalji Karaman

Zengen’in Büyükleri-60

Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi 60 Ahmet Çavuş Recep Alime Zengen 1277 28  Mart 1334 Karısı Meryem Hüseyin Şerife Zengen 1288 15 Ekim 1938 Oğlu Hüseyin Erkan Ahmet Çavuş Meryem Zengen 1313  29 Mart 1982 Kızı Emine Erkan Ahmet Çavuş Meryem Zengen 1308 11 Kanunuevvel …

Nostalji Karaman

Zengen’in Büyükleri-58

Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi 58 Yörük oğlu Memet Ağa Hasan Şerife Zengen 1272 2.3.1934 Karısı Fatma Mustafa Zeynep Zengen 1284 1335 Oğlu Ömer Yıldız Memet Ağa Durdu Zengen 1311 Kızı Şerife Yıldız Memet Fatma Zengen 14 Mart 1324 1330 Karısı Fatma Yıldız Ali Raziye …