Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
60 Ahmet Çavuş Recep Alime Zengen 1277 28  Mart 1334
Karısı Meryem Hüseyin Şerife Zengen 1288 15 Ekim 1938
Oğlu Hüseyin Erkan Ahmet Çavuş Meryem Zengen 1313  29 Mart 1982
Kızı Emine Erkan Ahmet Çavuş Meryem Zengen 1308 11 Kanunuevvel 1338
Kızı Ayşe Aksoy Ahmet Çavuş Meryem Zengen 1311  3 Nisan 1958
Oğlu Ali Erkan Ahmet Çavuş Meryem Zengen 1321 28 Nisan 1950
Oğlu Hasan Erkan Ahmet Çavuş Meryem Zengen 22 Teşrinisani 1327  18 Mayıs 1975