Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
93 Kara Musa oğlu Durmuş Hüseyin Ayşe Zengen 1277 25 Eylül 1325
Karısı Şerife Bekir Seyide 1270
Diğer Karısı Fatma Kaleli Ali Meryem Zengen 1280 6.3.1939
Oğlu Hüseyin Durmuş Fatma Zengen 1299 30 Teşrinisani 1331
Kızı Ayşe Durmuş Fatma Zengen 1302
Kızı Fatma Durmuş Fatma Zengen 1313
Kızı Meryem Durmuş Fatma Zengen 1323