Efsaneleşmiş Alayın Karamanlıları

25 Nisan 2016 admin 0

  57 nci Piyade Alayı, Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı olan Anzak Çıkarması’nı durdurmak için 25 Nisan 1915 sabahı harekete geçmiş ve komutanından neferine bütün mevcudunu şehit […]

Âteşbâz-ı Velî

23 Ocak 2016 admin 0

Yûsuf bin İzzeddin (ö. 684/1285) Mevlevîliğin Karamanlı ünlü simalarından. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Mevcut bilgiler, menkıbevî de olsa yaşadığı yıllar ve Mevlevî kültüründeki yeri […]

Şeyh Edebâli

10 Ocak 2016 admin 0

(ö. H. 726/ M. 1326) İlk Osmanlı kadısı ve mutasavvıf. Karaman’da doğdu. Edebâli ilk tahsilini Karaman’da yaptı. Hanefî fakihi Necmeddin ez-Zâhidî’nin öğrencisi oldu. Daha sonra […]