Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
77 Hasan Çavuş oğlu Ahmet Hasan Ayşe Zengen 1284 5.2.1935
Karısı Huriye Memet Ümmügülsüm Zengen 1284 28 Kanunuevvel 1340
Oğlu Hasan Ahmet Huriye Zengen 1312 26 Teşrinievvel 1333
Kızı Fatma Ahmet Huriye Zengen 1308
Diğer Karısı Havva Ercan Mustafa Şerife Zengen 1310
Oğlu Musa Ahmet Havva Zengen 1331
Oğlu Mustafa Ahmet Havva Zengen 1332
Oğlu İbrahim Ahmet Havva Zengen 1337
Oğlu Hasan Hüseyin Ahmet Havva Zengen 1340
Oğlu Abdullah Ahmet Havva Zengen 10.9.1926
Kızı Ayşe Ahmet Havva Zengen 11.9.1926
Kızı Şerife Ahmet Havva Zengen 1.10.1932