Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

27 Aralık 2016 admin 0

(604/1207-672/1273) Mevlevîyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair. H. 6 Rebîülevvel 604/ M. 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi. Mevlânâ, Mesnevî’nin girişinde […]