Gösteriliyor: 1 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Botanikcisi

BİRAND, Sadullah Hikmet (Hikmet Ahmet) [1320 (1904)-1972] Karamanlı yazar, bürokrat ve akademisyen. 1320 (1904) yılında Karaman’da doğdu. Babası Çerkes Ahmet Hilmi Bey’dir [1277 (1861)-1931]. Âilesi Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1280 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman’ın Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Âilesi’ndendir. Babası, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğludur. Karaman’da belediye reisliği yaptı. …