Gösteriliyor: 1 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Filozofu

BİRAND, Kâmran [1333 (1917)-1964] Karamanlı düşünür. 1333 (1917) yılında Karaman’da doğdu. Babası Çerkes Ahmet Hilmi Bey’dir [1277 (1861)-1931]. Âilesi Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1280 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman’ın Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Âilesi’ndendir. Babası, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğludur. Karaman’da belediye reisliği yaptı. Annesi Rumeli doğumlu olup, Hacı Esad …