Gösteriliyor: 1 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Fetvâ Emîni

OĞUZYİĞİT, Ali Karaman’ın Gödetli Ali Hoca’sı [1302 (1886)-1972] 1302 (1886) yılında Gödet (Güldere) Köyü’nde doğdu. Babası Yavan Alilerin İbrahim Ethem’dir. Lakabı, “Gödetli Ali Hoca”dır. Şam’da okudu. Akabinde Konya’da 15 yıl medrese eğitimi aldı. İstiklâl Harbi’ne katıldı ve yaralanarak köyüne döndü. Vücudunun değişik yerlerinde yara izleri vardı. Vefatına kadar köyünün imam-hatipliğini hiçbir ücret almadan yaptı. Hiç …