question-kopya

Karaman ağzında aşağıdakilerden hangisi bir mutfak eşyasının adı değildir?

A) Çencire
B) Sumat
C) Sahan
D) İskeleç