Alaçatı (Canasan)

19 Şubat 2016 admin 0

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman’ın kuzeydoğusunda yer alan köy, 15 km uzaklıktadır. Köy, Karaman-Ayrancı karayoluna 4 km mesafededir. Köyün rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.016 m’dir. […]

Mehmed Bey, Karamanoğlu

14 Şubat 2016 admin 0

(1263-1277) Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk hükümdarı. Lakabı Şemseddin’dir (dinin güneşi). Şikârî Karamannâme (Zamanın Kahramanı Karamanîlerin Tarihi) adlı eserde Mehmed Bey’in künyesi “Oğuz Hân bin […]

Abbas

4 Şubat 2016 admin 0

Karaman’ın geçmişi eskiye dayanan merkez mahallesi. Mahallenin adı Abbas Ağa (Efendi) isimli bir hayır sahibinden gelmektedir. Mahallenin Kuyu alanında mescidi bulunan Abbas Ağa’nın bu mescide […]

KONYALI, İbrahim Hakkı

31 Ocak 2016 admin 0

(1896-1984) Karaman şehir tarihini kaleme alan tarihçi, yazar ve kitâbe uzmanı. Konya’da doğdu. Babası Nalbantzâde Mustafa Efendi’dir. Kendi ifadesine göre ailesi baba tarafından Anadolu Selçukluları’na, […]

Sultan Veled

23 Ocak 2016 admin 0

(H. 623/M. 1226- H. 712/ M. 1312) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu, Karamanlı mutasavvıf-şair. H. 25 Rebîülâhir 623/ M. 25 Nisan 1226 tariihnde Lârende’de (Karaman) doğdu. […]

Âteşbâz-ı Velî

23 Ocak 2016 admin 0

Yûsuf bin İzzeddin (ö. 684/1285) Mevlevîliğin Karamanlı ünlü simalarından. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Mevcut bilgiler, menkıbevî de olsa yaşadığı yıllar ve Mevlevî kültüründeki yeri […]

Gazavatnâme

23 Ocak 2016 admin 0

Osmanlı devrinin ilk şairlerinden olan Karamanlı Dursun Fakih’in kaleme aldığı eser. Yûnus Emre, Âşık Paşa ve Gülşehrî ile çağdaş olan Dursun Fakih’e nisbet edilen tek […]

Dursun Fakih

20 Ocak 2016 admin 0

(ö. H. 726/ M. 1326’dan sonra) Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan Karamanlı kadı, âlim ve şair. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmayan Dursun Fakih […]

BAYSAL Arif (Bey)

13 Ocak 2016 admin 0

(R. 1277/ M. 1861-13 Ocak 1945/6) Karaman’ı ilk Meclis’te temsil eden Konya mebusu (milletvekili). Karaman Gaferiyat’ta (Kâzımkarabekir) doğdu. Babası köyün köklü ailelerinden Sadık Efendi, annesi […]

Şeyh Edebâli

10 Ocak 2016 admin 0

(ö. H. 726/ M. 1326) İlk Osmanlı kadısı ve mutasavvıf. Karaman’da doğdu. Edebâli ilk tahsilini Karaman’da yaptı. Hanefî fakihi Necmeddin ez-Zâhidî’nin öğrencisi oldu. Daha sonra […]