Hâne No Lakabı/ Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
95 Kalaycı oğlu İbrahim Kalaycı Hasan Ayşe Zengen 1263 2 Teşrinievvel 1332
Oğlu Salih Çavuş İbrahim Ayşe Zengen 1289 1338
Oğlu Hacı Ahmet İbrahim Ayşe Zengen 1290 9.2.1945