OĞUZYİĞİT, Ali

Karaman’ın Gödetli Ali Hoca’sı

[1302 (1886)-1972]

1302 (1886) yılında Gödet (Güldere) Köyü’nde doğdu. Babası Yavan Alilerin İbrahim Ethem’dir.

Lakabı, “Gödetli Ali Hoca”dır.

Şam’da okudu. Akabinde Konya’da 15 yıl medrese eğitimi aldı.

İstiklâl Harbi’ne katıldı ve yaralanarak köyüne döndü. Vücudunun değişik yerlerinde yara izleri vardı.

Vefatına kadar köyünün imam-hatipliğini hiçbir ücret almadan yaptı.

Hiç bitmeyen bir enerjisi vardı. Bıkmadan usanmadan kız, erkek bütün köylülere Kur’ân ve dinî bilgiler öğretti. Bu sebeple herkesin hocası oldu.

Çevre köylerden, Mut ve Silifke’den güzün kendisine teslim edilen çocukları bahar ayı gelinceye kadar okuturdu. Bu çocukların bütün masraflarını tamamen kendisi karşıladı.

Sözü dinlenir ve mütevazi bir şahsiyetti. Cafer’in bakkalının karşısındaki evin sırtındaki “uzun dam” denilen uzunca bir kirişe oturur, güzel sohbetler ederdi.

Ayşe Hanım’la olan izdivacından İbrahim Ethem, Atike ve İsa (Ese Çavuş) ismini verdiği çocukları oldu.

15 Kasım 1972 tarihinde vefat etti. Köy kabristanına defnedildi.

Karaman’ın bölge fetvâ emîni idi. Bu resmî bir unvan olmayıp, kendisinin inanılan ve güvenilen, kendisinden şüphe edilmeyen kimse olduğu anlamlarına gelmektedir. Müşkülleri en kısa sürede hallederdi.

(Katkılarından dolayı Ali YILMAZ Beyefendi’ye teşekkür ederim.)

BİBLİYOGRAFYA:

Mehmet Ali Kırboğa, Karaman ve Konya Civarı Hocaları Silinmeyen Simalar, İstanbul 2012, s. 216.

Uğur ERKÂN.