tankin

Karşısına dikilmiş.
Önüne yatmış.
Üzerine çıkmış.
Ne yapsa yeridir
değil mi?
***