Hain korktu,

Zalim korktu,

Adüv korktu.

Korku bile

bizden korktu.