KONYALI, İbrahim Hakkı

31 Ocak 2016 admin 0

(1896-1984) Karaman şehir tarihini kaleme alan tarihçi, yazar ve kitâbe uzmanı. Konya’da doğdu. Babası Nalbantzâde Mustafa Efendi’dir. Kendi ifadesine göre ailesi baba tarafından Anadolu Selçukluları’na, […]

Sultan Veled

23 Ocak 2016 admin 0

(H. 623/M. 1226- H. 712/ M. 1312) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu, Karamanlı mutasavvıf-şair. H. 25 Rebîülâhir 623/ M. 25 Nisan 1226 tariihnde Lârende’de (Karaman) doğdu. […]

Âteşbâz-ı Velî

23 Ocak 2016 admin 0

Yûsuf bin İzzeddin (ö. 684/1285) Mevlevîliğin Karamanlı ünlü simalarından. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Mevcut bilgiler, menkıbevî de olsa yaşadığı yıllar ve Mevlevî kültüründeki yeri […]

Gazavatnâme

23 Ocak 2016 admin 0

Osmanlı devrinin ilk şairlerinden olan Karamanlı Dursun Fakih’in kaleme aldığı eser. Yûnus Emre, Âşık Paşa ve Gülşehrî ile çağdaş olan Dursun Fakih’e nisbet edilen tek […]

Dursun Fakih

20 Ocak 2016 admin 0

(ö. H. 726/ M. 1326’dan sonra) Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan Karamanlı kadı, âlim ve şair. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmayan Dursun Fakih […]

BAYSAL Arif (Bey)

13 Ocak 2016 admin 0

(R. 1277/ M. 1861-13 Ocak 1945/6) Karaman’ı ilk Meclis’te temsil eden Konya mebusu (milletvekili). Karaman Gaferiyat’ta (Kâzımkarabekir) doğdu. Babası köyün köklü ailelerinden Sadık Efendi, annesi […]

Şeyh Edebâli

10 Ocak 2016 admin 0

(ö. H. 726/ M. 1326) İlk Osmanlı kadısı ve mutasavvıf. Karaman’da doğdu. Edebâli ilk tahsilini Karaman’da yaptı. Hanefî fakihi Necmeddin ez-Zâhidî’nin öğrencisi oldu. Daha sonra […]

KARABEKİR Musa Kâzım

9 Ocak 2016 admin 0

(1882-1948) Şark (Doğu) Cephesi komutanı, Millî Mücadele kahramanı ve devlet adamı. 23 Temmuz 1882 tarihinde İstanbul Kocamustafapaşa’da doğdu. Asıl adı Mûsâ Kâzım’dır. Babası, Kırım Savaşı’na […]

Karamanoğulları

5 Ocak 2016 admin 0

H. 654-879/ M. 1256-1474 yılları arasında Karaman, Konya, Niğde, İç İl, Taş İli ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik. Karamanlılar’ın ne zaman Anadolu’ya […]

ERDOĞAN, Bekir Sıtkı

4 Ocak 2016 admin 0

(1926-2014) Karamanlı şair. 8 Aralık 1926 tarihinde Karaman’da Mansurdede Mahallesi Göncü Sokak’taki kerpiç bir evde doğdu. Babası ilmiyle meşhur din âlimi Hafız Yahya Efendi, annesi […]