Conclusion to an essay

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman’ın güneyinde yer alan köy, Karaman’a 33 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.529 m’dir. 36° 57′ 41,6046” kuzey, 33° 10′ 57,921” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları; Kurucabel, Özdemir, Bademli, Ağaçyurdu (Buyuntu), Değirmenbaşı (Erbişim) ve Elmadağı (Avlağı) köyleri ile Mersin-Mut-Gökçetaş, Topkaya ve Çampınar mahalleleridir. Köye, 8 km daha yakın 5 köy bulunmaktadır. Bademli 5,03 km, Ağaçyurdu (Buyuntu) 5,29 km, Elmadağı (Avlağı) 5,72 km, Değirmenbaşı (Erbişim) 5,99 km ve Özdemir 7,26 km’dir. Köyün muhtarlık merkezin adı Gördeli’dir. Köyün; Adaysız (Mahmutkahyaçiftliği), Araköy, Kaleköy, Kaşıkçı ve Maşad adında 5 bağlısı bulunmaktadır. Köyün bağlılarından birisi olan Adaysız’ın diğer adı, Mahmutkahyaçiftliği idi. Mahmut Kâhya, Toroslarda at meraklısı, cins at taşıyan, çok zengin eğer takımları ile benzediği atın üzerinde şahane bir pozisyonla her gittiği yerde büyük saygı gören uzunca boylu bir adamdı. Bu Mahmut Kâhya XX. yüzyılın ilk yarısından sonra dünyadan elini eteğini mi çekmişti ki artık o serâzad Cerit boylarının tarihî yaşantısından bir örnekte kalmamıştır. Avlağı (Elmadağı) Köyü; daha önce köye bağlı bir mahalle iken, 1951 yılında ayrılarak bağımsız bir köy durumuna gelmiştir. Romalılar Dönemi’nde Göksu Vadisi’ndeki arazileri sulamak için inşa edilmiş sulama kanallarına rastlanmaktadır. Cerit köyü, H. 1256/ M. 1840 yılına ait Temettü’ât defterlerine göre Mut…

Tarlaören (Balama)
What is success essay / Şubat 28, 2017

Karaman merkeze bağlı köy. 37° 3′ 18,327” kuzey ve 33° 14′ 41,6688” doğu koordinatlarında bulunan köy, Karaman’ın güneyinde yer almaktadır. Karaman’a uzaklığı 20 km olan köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.244 m’dir. Köy, Dereköy (Fisandon), Gökçe, Tavşanlı ve Seyithasan köyleriyle komşudur. Köye 8 km mesafeden daha yakın 6 köy bulunmaktadır. Seyithasan 2,08 km, Tavşanlı 3,64 km, Gökçe 4,12 km, Boyalı 5,47 km, Kozlubucak 7,18 ve Ağaçyurdu 7,32 km’dir. Köy, Kayserilioğullarının çiftliği iken köydeki çiftçilerden Celil ÇOLAK, Ali DOĞAN ve Ali ÇOBAN’ın satın alarak, akrabalarını bir araya getirmeleriyle teşkil edilmiştir. Köy, H. 906/ M. 1500 yılı Mufassal Tahrir Defteri’nde (TD., nr. 40), sayfa 949’da “Balime” olarak geçmektedir. H. 948/ M. 1541 yılı Mufassal Tahrir Defteri’nde (TD., nr. 415), sayfa 136’da “Balume” olarak kayıtlıdır. XVI. asrın sonlarına doğru Tımar Ruznamçe Defteri’ne göre Karye-i Balime; Karaman eyâleti, Konya sancağının, Lârende nâhiyesine tâbi’ idi. H. 13 Cemâziye’l-evvel 983/ M. 20 Ağustos 1575 tarihinde Karye-i Balime’nin hâsılı 2.724 akçe olup, tımarı İsmâ’îl-oğlu Hasan’ın elindedir (RD., nr. 48, s. 45/2). H. 12 Şevval 983/ M. 14 Ocak 1576 tarihinde Karye-i Balime’nin hâsılı 2.724 akçe olup, tımarı Hürmüz’ün elindedir (RD., nr. 48, s. 11/1). H. 18 Muharremü’l-harâm 984/ M. 17 Nisan 1576 tarihinde Karye-i Balime’nin…

Rhetorical analysis essay example ap
Future goals essay / Şubat 25, 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman-Mut karayolunun sağında yer almaktadır. Karaman’ın güneyinde yer alan köy, Karaman’a 18 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.269 m’dir. 37° 2′ 58,6644” kuzey, 33° 13′ 20,9454” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları, Karaman Merkez, Dereköy (Fisandon), Tarlaören, Tavşanlı, Aşağıakın, Boyalı ve Kurtderesi köyleridir. Köye, 8 km daha yakın 7 köy bulunmaktadır. Tarlaören 2,08 km, Boyalı 3,56 km, Tavşanlı 3,89 km, Gökçe 6,2 km, Erenkavak 6,26 km, Ağaçyurdu 6,63 km ve Kozlubucak 7,44 km’dir. H. 17 Ramazan 1134/ M. 1 Temmuz 1722 tarihli Ankara Tapu Kadastro Kuyud-ı Kadim Arşivi, Mufassal Tahrir defterinde (TD., nr. 130) Bozdoğan Aşireti teşekküllerinden olan Karadöneli cemaatine bağlı 1 seyyid nefer köyde perakende olarak kaydedilmiştir (Vrk 38 b.). Türkler tarafından şahıs adı olarak da kullanılan Bozdoğan kelimesi, “gürz” anlamında olup yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bozdoğan cemaatinin bu ismi alması muhtemelen cemaatin başında “Bozdoğan” isimli bir aile ya da boy beyinin bulunmasından kaynaklanmıştır. Zira, Şikarî tarihinde; Bozdağan, Hoca Yunus, Turgut vs. isimler aynı adları taşıyan cemaatlerin boy beyleri olarak zikredilmektedir. Karamanoğulları döneminde sadece Bozdoğanoğulları diye geçen bu cemaat hakkında, bölgenin Osmanlı tarafından fethedilip, tahrirlerinin yapılması ile birlikte daha kapsamlı bilgilere ulaşılabilmektedir. XVI. yüzyılda Bozdoğan teşekkülleri, İçel Sancağı’nın Silifke ve Gülnar kâzaları…

Ucf essay prompt 2018
Essay writers / Şubat 19, 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Bucakkışla-Karaman yolunun sağ tarafında yer almaktadır. Köy Toroslardan uzanan ardıç, meşe ve andız ağaçlarıyla kaplı yeşil küçük tepeciklerden oluşan dağlık bir coğrafyada kurulmuştur. Karaman’ın güneybatısında yer alan köy, Karaman’a 22,3 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.474 m’dir. Köyün, “Eskiköy”, “Memişli” ve “Üzümlü” adlarında bağlıları bulunmaktadır. 37° 0′ 9,5832” kuzey, 33° 6′ 27,5502” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları, Erenkavak (Alamas), Ağaçyurdu (Buyuntu), Özdemir, Bucakkışla ve Narlıdere (Avgan) köyleridir. Köye, 8 km daha yakın 3 köy bulunmaktadır. Özdemir 4,82 km, Erenkavak 6,36 km ve Morcalı 7,95 km’dir. Köyün ismi temettü’ât defterinde “Kemran ma’a Tabanlu” Karaman Şer’iyye sicillerinde ise  “Kemran nâm-ı diğer Tabanlı Karyesi” ve “Karye-i Kemrânlu” olarak geçmektedir. H. 7 Rebî-ül âhir 1245/ M. 6 Ekim 1829 tarihinde Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’den Lârende Kazâsına gönderilen askerler arasında Karye-i Kemranlu’dan Alî-oğlu Halîl bulunmaktadır (KŞS., nr. 296, s. 3.4). Karye-i Kemran ma’a Tabanlu, senede bir def’a olmak üzere H. 1245/ M. 1830 yılı için hâkim efendilere 6 kurûş ve mutâd kâtiplere 4 kurûş olmak üzere toplam 10 kurûş aidat veriyordu (KŞS., nr. 296, s. 14.1). H. 12 Cemâziye’l-evvel 1246/ M. 7 Kasım 1830 tarihli Medîne-i Lârende kazâsına bâ buyuruldı matlub olunub kazâ-i mezbûrun mahallât ve kurâsından…

Extended essay topics
Opinionated essay example / Şubat 13, 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 150 yıl kadar önce Bolacalı aşireti yörüklerinin yerleşmesiyle kurulmuştur. Karaman’ın güneybatısında yer alan köy, Karaman’a 31,9 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 728 m’dir. 36° 55′ 34,9818” kuzey, 33° 3′ 20,1456” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları, Bucakkışla, Özdemir, Cerit, Aşağıakın, Mut Çampınar ve Bostanözü köyleridir. Köye, 8 km daha yakın 9 köy bulunmaktadır. Bucakkışla 4,07 km, Aşağıakın 4,64 km, Bostanözü 4,78 km, Yukarıakın 5,48 km, Özdemir 5,48 km, Çukur 6,06 km, Mut-Çampınar 7,25 km, Bademli 7,36 km ve Narlıdere 7,94 km’dir. Köy, H. 1256/ M. 1844 yılında Aladağ Kâzası’na bağlı köylerden birisi idi. Bu yıla ait temettü’ât defterinde 7 hâneye sahip Kurucabel Karyesi’ndeki hâne reisleri ve meslekleri; Cansız Alî-oğlu Mustafâ (çiftçi), Gözlü Alî-oğlu İbrâhîm (ırgat), Derviş-oğlu Alî (çiftçi), Cansız Mehmed-oğlu Ahmed (deveci), Abdülkerîm-oğlu Ömer (ırgat), Yalancı İbrâhîm-oğlu Hüseyin (çiftçi) ve Akçakar-oğlu Gümüş Mehmed’dir (çiftçi) (BOA., ML., VRD., TMT., nr. 15979, s. 431-433). Karyede; 10 dönün bağ, 2 dönüm âlâ tarla, 8 dönüm ednâ tarla, 3,5 dönüm evsât tarla, 1 adet bargir (beygir), 2 adet daylak deve, 3 adet deve, 4 adet köşek deve, 8 adet inek, 200 adet keçi, 7 adet merkeb, 1 adet sıpalı merkeb, 9…