Gönüllü Mevlevî Taburu

11 Haziran 2020 admin 0

29 Teşrîn-i Evvel 1330 (11 Kasım 1914) tarihinde Sultan Reşâd Han, Cihad-ı Ekber ilan etti. Bu cihad daveti, Karaman Mevlevîhânesi’nde büyük bir heyecanla karşılandı. Diğer […]

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

27 Aralık 2016 admin 0

(604/1207-672/1273) Mevlevîyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair. H. 6 Rebîülevvel 604/ M. 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi. Mevlânâ, Mesnevî’nin girişinde […]

Âteşbâz-ı Velî

23 Ocak 2016 admin 0

Yûsuf bin İzzeddin (ö. 684/1285) Mevlevîliğin Karamanlı ünlü simalarından. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Mevcut bilgiler, menkıbevî de olsa yaşadığı yıllar ve Mevlevî kültüründeki yeri […]