Gösteriliyor: 2 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Karaman Mevlevîhânesi

Karaman’da XIV. yüzyılda kurulan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle ağabeyinin medfun bulunduğu Mevlevî tekkesi. Tarihte Kalemiye Zâviyesi, Ağa Tekkesi (Ak Tekke), Mâder-i Mevlânâ (Vâlide Sultan) Türbe ve Camii gibi çeşitli adlarla anılan Karaman (Lârende) Mevlevîhânesi,Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle bazı aile yakınlarının burada medfun bulunmasından dolayı Mevlevî zâviyeleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple şeyhlik …