Gösteriliyor: 117 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

GÜLERYÜZ, Osman

[1295 (1879)-1966] Karamanlı müderris, vaiz. 1295 (1879) yılında Karaman kazâsının Hâdim nâhiyesi, Kongul karyesinde doğdu. Babası Ahmed Efendi çiftçiydi, annesi Fatma Hanım’dı. Dört kardeşi daha vardı: Hüseyin, Mustafa, İzzet ve kız kardeşi Elmas. İptidâîye ve rüştiyeyi memleketinde tedris etti. 1314’de (1898) on dokuz yaşındayken Konya’da İhsâniye (Topraklık) Medresesi’ne kaydoldu. O dönemde medresenin müderrisi Ziyâeddin Efendi’ydi. …

Karaman Ansiklopedisi

BİRAND, Şevket Ahmet

[1316 (1900)-1956] Karamanlı akademisyen (Ordinaryüs Pof. Dr.) Rûmî 1316 (milâdî 1900) yılında Karaman’da doğdu. Babası, Ahmet Hilmi Efendi [1277 (1861)–1931], Annesi Ayşe Hanım [1291 (1875)-1932] idi. Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1281 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Ailesi’ndendir. Babası Ahmet Hilmi Efendi, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğlu …

Nostalji Karaman

Simitçi Niyazi Amca

Niyazi Amca, Karaman Çarşısı’nda simit satarken azgın bir öküzün saldırısına uğradı. Bu müessif hadise 1937 yılının Eylül ayında vuku buldu.  Bucakkışla Nâhiyesi’ne bağlı Akın Köyü’nden Karaman’a satılmak üzere getirilen bir öküz handan kaçarak önüne çıkanlara saldırmaya başladı. Bu esnada yoldan geçen bir çocukla Münevver adında bir kadına fena surette tosladı. O arada simit satan Niyazi …

Karaman Ansiklopedisi

ÜNLÜ Fikret

(1943-2019) Karamanlı eğitimci, bürokrat ve politikacı. 10 Mart 1943 tarihinde Karaman, Ermenek Gargara (Güneyyurt) Köyü’nde doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Feride idi. Cafer, Yıldız ve Ayşen adında üç kardeşi vardı. Büyükbabası Süleyman Çavuş ile diğer dedesi Ahmet (Akpınar), Çanakkale ve İstiklâl Harbi gazisi idiler. Rüştiye mezunu olan Ahmet dedesi, 1939-1943 yılları arasında köyün muhtarlığını …

Erbâb-ı Kalem Mazinin Aynasından Nostalji Karaman

Karaman’ın Tenvîratı

Karaman’da elektriğin serüveni XX. asrın başları… Karaman karanlıkta.[1] Karaman’ın tenvîri için ilk adımlar atılır. Bu teşebbüsü Karaman İ’dâdîsi Riyâziye Muallimi Sapancalı Hasan Hüsnü Bey,[2] defterine şu şekilde not alır:[3] “Bu şelâleden istifâde ederek Yerköprü’de[4] tesîs edilecek elektrik vasıtasıyla Konya, Karaman ve Ereğli’nin tenvîri ve bazı fabrikaların inşâsı, inde’l-iktiza tramvaylar işletilmesi[5] düşünülmüş bunun için beş sene …