Karaman’ın Tenvîratı

29 Nisan 2020 admin 0

Karaman’da elektriğin serüveni XX. asrın başları… Karaman karanlıkta.[1] Karaman’ın tenvîri için ilk adımlar atılır. Bu teşebbüsü Karaman İ’dâdîsi Riyâziye Muallimi Sapancalı Hasan Hüsnü Bey,[2] defterine […]

Hâcı Sâmî Efendi’nin Hayali

21 Nisan 2020 admin 0

Göksu Şelâlesi’nden istifade ederek Yerköprü’de tesis edilecek elektrik vasıtasıyla Konya, Karaman ve Ereğli’nin tenviri ve bazı fabrikaların inşası, inde’l-iktiza tramvaylar işletmek…

Dereköy (Fisandon)

9 Haziran 2016 admin 0

Karaman merkeze bağlı köy. Köy derenin içinden geçtiği, yer yer daralan bir vadi içinde kurulmuştur. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.106 m’dir. Köy, Gödet […]