Gösteriliyor: 3 Sonuçlar
Erbâb-ı Kalem Mazinin Aynasından Nostalji Karaman

Karaman’ın Tenvîratı

Karaman’da elektriğin serüveni XX. asrın başları… Karaman karanlıkta.[1] Karaman’ın tenvîri için ilk adımlar atılır. Bu teşebbüsü Karaman İ’dâdîsi Riyâziye Muallimi Sapancalı Hasan Hüsnü Bey,[2] defterine şu şekilde not alır:[3] “Bu şelâleden istifâde ederek Yerköprü’de[4] tesîs edilecek elektrik vasıtasıyla Konya, Karaman ve Ereğli’nin tenvîri ve bazı fabrikaların inşâsı, inde’l-iktiza tramvaylar işletilmesi[5] düşünülmüş bunun için beş sene …

Karaman Ansiklopedisi

Dereköy (Fisandon)

Karaman merkeze bağlı köy. Köy derenin içinden geçtiği, yer yer daralan bir vadi içinde kurulmuştur. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.106 m’dir. Köy, Gödet Barajı’nın gövdesi ve mansabı tarafında bulunmaktadır. 37° 7′ 37,1892” kuzey ve 33° 16′ 12,4356” doğu koordinatlarında yer alan köy, Karaman’a 7 km. uzaklıktadır. Köy; Zengen (Başharman), Gökçe, Tarlaören ve Seyithasan …