Gösteriliyor: 5 Sonuçlar
Erbâb-ı Kalem Mazinin Aynasından Nostalji Karaman

Karaman’ın Kuşla İmtihânı

1937 yılının Mayıs ayı başları. Karaman’da havalar iyi gitmektedir. Bu yıl mahsul bereketli olacaktır. Münadiler her evden bir saksağan[1] kuşu istendiğini bağırırlar. Yanlış duymadınız. Karaman belediyesi, her evden bir saksağan kuşu istemektedir. [2] Müftü zâde Ahmed Efendi’nin (Öktem)[3] riyâsetinde toplanan Belediye Meclisi aldığı kararla; belediye hududları içinde bulunan her evin bir saksağan itlâf etmesi mecburiyetini …

Erbâb-ı Kalem Mazinin Aynasından Nostalji Karaman

Karaman’da Çarşaf ve Peçe Yasağı

Karaman’da çarşaf ve peçe yasağının tatbik edileceği haberini Akşam Gazetesi, 25 Ağustos 1935 tarihli nüshasında okurlarına duyurur: “Bura Şar kurulu[1] yaptığı bir toplantıda çarşaf ve peçeyi bir kararla yasak etmiştir. 1 eylülden sonra bu maske görünmeyecektir. Bu karar sevinçle karşılayan bayanların bir kısmı şimdiden çarşafla peçeyi attılar, medenî kıyafete kavuşmuşlardır.” [2] Yasak kararını alan bu …

Erbâb-ı Kalem Mazinin Aynasından Nostalji Karaman

Karaman’da Cirit

Karaman’ın Gödet (Güldere) köyünden bir düğün sahnesi: “Atlılar, atlılar değnek oynanacak!” Bu davûdî sesin sahibi köyün hocası Alî Hoca’dır.(1) Atı çok sever, bütün servetini at için fedâ ederdi. Sese kulak kesilen atlılar atlarını düze sürmeye başlarlar. En öndeki atlı, büyükçe bir bayrağı taşıyarak, başı çeker. Davul ve zurna sesleri,  silâh seslerine karışır. Köylüler ve civârdan …

Erbâb-ı Kalem Mazinin Aynasından Nostalji Karaman

Karaman Tayyaresi

İstiklâl Harbinden yeni çıkmış yorgun ve yoksul Karaman halkının, gönlü zengindir. Çocuklar üzerinde “Türk Tayyare Cemiyeti”(1) yazan kumbaraları boyunlarında sokak sokak gezerek teberrük toplar. Mübarek Ramazan ayında fitre ve zekât zarfları dağıtılır. Karamanlılar Kurban bayramında kurban derisini teberrük eder. Yardım pulları satılır. Karaman halkının teberruatı(2) ile bir tayyare satın alınır. Tayyareyi Karamanlı yapan, Karamanlıların gönüllerinin …