Gösteriliyor: 1 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Ahmet Hilmi Efendi (Çerkes Ahmet)

[1278 (1861) – 1931] Karaman belediye reisi (başkan). Ahmet Hilmi Efendi, Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1281 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Ailesi’ndendir. Ahmet Hilmi Efendi, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğludur. Varlıklı ve münevver (aydın) bir kişi oluşu nedeniyle iskân yeri Gökçe köyüne değil, Karaman’a yerleşmiştir. Önceleri …