Research essay topics
Intern essay / Mart 3, 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman-Mut karayolu üzerinde yer almaktadır. Köyde kışın şiddetli kar yağışı ve fırtına görülmekle beraber her kış yolları kapanmaktadır. Karaman’ın güneydoğusunda yer alan köy, Karaman’a 30 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.583 m’dir. 36° 56′ 26,6418” kuzey, 33° 16′ 59,3214” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları; Değirmenbaşı (Erbişim), Kozlubucak ve Lâle köyleri ile Mersin-Mut-Gökçetaş, Güzelyurt, Narlıdere ve Kavaközü mahalleleridir. Köye, 8 km daha yakın 3 köy bulunmaktadır. Değirmenbaşı (Erbişim) 4,43 km, Kozlubucak 5,98 km ve Ağaçyurdu (Buyuntu) 7,26 km’dir. Köy, XX. yüzyılın başında göçebe yaşayan bazı yörüklerin yerleşmesiyle birlikte bir yerleşim yeri hâline gelmiştir. Roma Dönemi’nde köyde yerleşim olduğu şu anda kullanılamayacak hâlde olan kale ve o yıllarda meydana gelen bir deprem sırasında yıkılmış olan bir kiliseden anlaşılmaktadır. Tahrip edilen kilisenin mimarî malzemeleri köylüler tarafından yapılan inşaatlarda devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Geriye kalan kilise kalıntılarının üzeri toprakla kaplanmıştır. Medreselik Tümülüsü (Tescil ve Karar No: 01.12.2008-2781); köyün, Kale Mevkii’nde, çevreye hâkim bir tepe üzerinde taş ve toprak yığılarak yapılmıştır. Yaklaşık 30 m çapında ve 10 m yüksekliğindedir. Yakın çevresinde ve üzerinde yapılan incelemede az sayıda çanak çömlek parçasına rastlanmıştır. İncelenen çanak çömlek parçaları Roma Dönemi’ne aittir. Tümülüs yüzeyinde birkaç yerde yapılmış olan küçük çaplı kaçak…

Satirical essay
Cool essay / Şubat 21, 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Erbişim Deresi’nin üst yanında kurulan köyün çevresi, çam ormanları ile kaplıdır. Karaman’ın güneyinde yer alan köy, Karaman’a 30 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.436 m’dir. Köyün güneyinde Orta Toros silsilesinin uzantısı olan 1.650 m rakımlı Karga Dağı bulunmaktadır. 36° 58′ 11,892” kuzey, 33° 14′ 57,5052” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları; Ağaçyurdu (Buyuntu), Kozlubucak, Medreselik ve Cerit köyleri ile Mersin-Mut-Gökçetaş mahallesidir. Köye, 8 km daha yakın 5 köy bulunmaktadır. Ağaçyurdu 2,84 km, Kozlubucak 3,01 km, Medreselik 4,43 km, Tavşanlı 5,86 km ve Cerit 5,99 km’dir. Köyün, “Kovalıöz” adında bir bağlısı bulunmaktadır. XVIII. yüzyılın sonlarında kurulduğu sanılan köyün eski ismi “Erbişim”dir. Köy halkı Alanya ve Anamur tarafından göç ederek buraya yerleşmiştir. 1928 yılında eski Türkçe alfabe ile yayınlanan “Son Teşkilat-ı Mülkiye’de Köylerimizin Adları” isimli kitapta Değirmenbaşı Köyü; İçel Vilayeti, Mut Kâzası, Merkez Nâhiyesi köyleri arasında zikredilmiş ve eski Türkçe harfler ile “دكرمن باشى”, Lâtin harfleriyle “déyirmén tachi” şeklinde ifade edilmiştir. Dahiliye Vekili Hilmi URAN, İçel Vilâyeti Mut Kâzası’na bağlı Boyuntu, Cerit, Medreselik ve Değirmenbaşı köylerinin Konya Vilâyeti Karaman Kâzası’nın Merkez Nâhiyesi’ne bağlanmasına dair tanzim olunan kararnâme ve esbab-ı mucibe lahiyasını 31 Ekim 1944 tarihinde Başvekâlet’e göndermiştir. Kararnâme ve esbab-ı mucibe lahiyası aşağıda olduğu…

Ağaçyurdu (Buyuntu)
Karaman Ansiklopedisi / Şubat 21, 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman-Mut karayoluna 5 km olan köye, doğusundaki Kozlubucak Köyü’nden geçilmektedir. Aynı yolun devamı Cerit Köyü’ne çıkmaktadır. Karaman’ın güneyinde yer alan köy, Karaman’a 25 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.415 m’dir. 36° 59′ 25,263” kuzey, 33° 13′ 48,3672” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları, Aybastı (Kemran), Boyalı, Seyithasan, Tavşanlı, Medreselik, Değirmenbaşı, Cerit ve Özdemir köyleridir. Köye, 8 km daha yakın 7 köy bulunmaktadır. Değirmenbaşı 2,84 km, Kozlubucak 3,3 km, Tavşanlı 4,03 km, Cerit 5,29 km, Seyithasan 6,63 km, Medreselik 7,26 km ve Tarlaören 7,32 km’dir. XVIII. yüzyılın sonlarında kurulduğu sanılan köyün eski ismi “Buyuntu”dur. 1928 yılında eski Türkçe alfabe ile yayınlanan “Son Teşkilat-ı Mülkiye’de Köylerimizin Adları” isimli kitapta Buyuntu Köyü; İçel Vilayeti, Mut Kâzası, Merkez Nâhiyesi köyleri arasında zikredilmiş ve eski Türkçe harfler ile “بيونطى”, Lâtin harfleriyle “Payounti” şeklinde ifade edilmiştir. Dahiliye Vekili Hilmi URAN, İçel Vilâyeti Mut Kâzası’na bağlı Boyuntu, Cerit, Medreselik ve Değirmenbaşı köylerinin Konya Vilâyeti Karaman Kâzası’nın Merkez Nâhiyesi’ne bağlanmasına dair tanzim olunan kararnâme ve esbab-ı mucibe lahiyasını 31 Ekim 1944 tarihinde Başvekâlet’e göndermiştir. Kararnâme ve esbab-ı mucibe lahiyası aşağıda olduğu gibidir. İçel Vilâyeti’nin Mut Kâzası’na bağlı Boyuntu, Cerit, Medreselik ve Değirmenbaşı köylerinin bağlı oldukları kâza merkezine olan mesafelerinin uzunluğu…