Causal analysis essay topics
National honors society essay / Şubat 18, 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman’ın güneybatısında yer alan köy, 36° 53′ 38,7168” kuzey ve 33° 1′ 20,9964” doğu koordinatlarında yer almaktadır. Karaman’a uzaklığı 52 km olan köy, Yukarıakın, Kurucabel ve İhsaniye ile Mersin-Mut-Çampınar köyleriyle komşudur. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.004 m’dir. Köy merkezine 8 km mesafeden daha yakın 6 köy bulunmaktadır: Yukarıakın 1,04 km, Kurucabel 4,64 km, Bostanözü 5,57 km, Çukur 6,27 km, Mut-Çampınar 5,37 km ve Bucakkışla 6,96 km’dir. Köy, H. 947/ M. 1540 yılı tahrir kayıtlarında Aladağ Kâzası’na bağlı Bostanözü Karyesi’nin mahallesi olarak geçmektedir. “Mahalle-i Akınlu”olan geçen köyde 35 nefer ve 24 hâne olarak geçmektedir (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mufassal tahrir Defteri (TD 40), s. 293). Köy, önceleri Yukarıakın Köyü ile birlikte “Akın” adı ile tek muhtarlık iken XIX. yüzyıl sonlarında 2 muhtarlığa dönüşmüştür. Bu köy aşağı bölümde yer aldığı için “Aşağıakın” adını almıştır. Köy, H. 1256/ M. 1844 yılı temettü’ât defterinde Aladağ Kâzası’na bağlı Aşağıakın Karyesi olarak geçmektedir. Karye için; “Karye-i Aşağıakın ve Yukarıakın ve Kurucabel ve Bostanözü müstakilen Hoca Hâssı mukataası olub Tahir Efendi iltizâm idüp Lârendevî Göncü Hacı Mehmed-oğlu merkum tarafından mahsûb itdüğü” ifadesi kullanılmıştır. Karyedeki hâne reisleri ve meslekleri; Mehmed-oğlu Molla Alî (hatîb), Mavi Ahmed-oğlu Mehmed (çiftçi), Mavi Ahmed-oğlu Alî (çiftçi), Mavlacı…