Yazılı (Göndere)
Ap lit essay examples 9 / Mart 12, 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman’ın güneybatısında yer alan köy, Karaman’a 10 km uzaklıktadır. Karaman-Kızılyaka karayolu üzerinde kurulmuş olan köyün, bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.060 m’dir. 37° 9′ 21,4452” kuzey, 33° 6′ 16,2354” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları; Bölükyazı (Masara), Çakırbağ (Dilbeyân), Çavuşpınarı (Fideriç), Morcalı, Pınarbaşı ve Yollarbaşı (İlisıra) köyleridir. Köye, 8 km daha yakın 5 köy bulunmaktadır. Çavuşpınar (Fideriç) 4,57 km, Çakırbağ (Dilbeyân) 5,08 km, Kurtderesi 5,42 km, Bölükyazı (Masara) 6,68 km ve Pınarbaşı 7,54 km’dir. Köyün eski ismi “Göndere”dir. Göndere; H. 888/ M. 1483 yılı Karaman Vilâyeti’nde vâkıfların kaydedildiği Murâd Çelebi Defteri’nde (İstanbul Taksim Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları, nr. O. 116/1); şu şekilde geçmektedir: “Evkâf-ı Nefs-i Lârende ma’a Nevâhi 186- Vâkf-ı Zaviye-i Mansur Dede der Lârende der tasarruf-ı Şeyh Alî Paşa an nesl-i mezkûr be mektub-u İbrâhim Beğ deyü defter-i köhnede mastur; “bağ-ı diğer der Göndere kıt’a.”. İbrahim Hakkı KONYALI (R. 1311/ M. 1896-1984), H. 988/ M. 1580 yılındaki kayıttan köyün adını “Göndüre” olarak Lâtinize (transkripte) etmiştir. “Karye-i Göndere”; Başbakanlık Osmânlı Arşivi, H. 906/ M. 1500 yılı Mufassal Tahrir Defteri (TD., nr. 40), sayfa 924’de kayıtlıdır. Lârende Nâhiyesi’ne bağlı Göndere Karyesi’nin H. 924/ M. 1518 yılı vergi hâsılı 6.726 akçedir. Karyenin H. 935/ M. 1529…

History essay example
Lyric essay example / Ocak 29, 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Köy Bayır-Ada-Kalaba köyleri üçgeninin ortasında yer almaktadır. Karaman’ın güneybatısında yer alan köy, Karaman’a 41,3 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.031 m’dir. 36° 54′ 57,24” kuzey, 32° 53′ 50,0064” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları, Akçaalan, Bayır, İhsaniye ve Kalaba köyleridir. Köye, 8 km daha yakın 4 köy bulunmaktadır. Bayır 1,41 km, Kalaba 1,65 km, Akçaalan 3,45 km ve İhsaniye 7,58 km’dir. 1980-2007 yılları arasında köyün adı resmî yazışmalarda “Adaköy” olarak yazılmıştır. 1990 sayımından sonra Bayır Köyü ile birleşerek Ada-Bayır adında yeni bir kasaba olmak üzere yürütülen çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. Karaman’ın mahalle, kasaba ve köylerinin tarihçesini araştıran ve bunu kitabında yayınlayan Durmuş Ali GÜLCAN (R. 1319/ M. 1904, Karaman-1996 Karaman), Kalaba (Kayrapa) deresi ile Ada deresinin kavşak noktası arasında oluşan ve bir yarımada biçimi alan arazi üzerinde kurulduğunu kaydetmektedir. H. 1256/ M. 1844 yılı Temettü’ât defterinde Ada Karyesi için; “Ada karyesi Bayır karyesine tâbi bulunduğu” ve Bayır Karyesi için ise “Onüç eshâm olub sâhib-i tımârât olub ekser eshâmı Konya Müftüsü Efendi iltizâm idüb birkaç eshâmını Tahir Efendi rü’yet idüb Tahir Efendi tarafından ta’şîr olunduğu” ifadeleri kullanılmıştır. Karyedeki hâne reisleri ve meslekleri; Hatîb Hüseyin-oğlu Molla Mehmed (imâm), Sarı Hasan-oğlu Hüseyin (çiftçi), Sarı Hasan-oğlu İbrâhîm…