Bursa Mevlevîhanesi’nde 45 yıl şeyhlik yapan Karamanlı zâtın adı nedir?
A) Salih Zihnî Dede.
B) Cununî Dede.
C) Pir Kartal Dede.
D) Muhlis Dede.