Şeyh Edebâli

10 Ocak 2016 admin 0

(ö. H. 726/ M. 1326) İlk Osmanlı kadısı ve mutasavvıf. Karaman’da doğdu. Edebâli ilk tahsilini Karaman’da yaptı. Hanefî fakihi Necmeddin ez-Zâhidî’nin öğrencisi oldu. Daha sonra […]

KARABEKİR Musa Kâzım

9 Ocak 2016 admin 0

(1882-1948) Şark (Doğu) Cephesi komutanı, Millî Mücadele kahramanı ve devlet adamı. 23 Temmuz 1882 tarihinde İstanbul Kocamustafapaşa’da doğdu. Asıl adı Mûsâ Kâzım’dır. Babası, Kırım Savaşı’na […]

Karamanoğulları

5 Ocak 2016 admin 0

H. 654-879/ M. 1256-1474 yılları arasında Karaman, Konya, Niğde, İç İl, Taş İli ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik. Karamanlılar’ın ne zaman Anadolu’ya […]

ERDOĞAN, Bekir Sıtkı

4 Ocak 2016 admin 0

(1926-2014) Karamanlı şair. 8 Aralık 1926 tarihinde Karaman’da Mansurdede Mahallesi Göncü Sokak’taki kerpiç bir evde doğdu. Babası ilmiyle meşhur din âlimi Hafız Yahya Efendi, annesi […]

Karaman Mevlevîhânesi

3 Ocak 2016 admin 0

Karaman’da XIV. yüzyılda kurulan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle ağabeyinin medfun bulunduğu Mevlevî tekkesi. Tarihte Kalemiye Zâviyesi, Ağa Tekkesi (Ak Tekke), Mâder-i Mevlânâ (Vâlide Sultan) Türbe […]

YARALI, Mehmet

3 Ocak 2016 admin 0

(R. 1302/ M. 1886-27 Aralık 1970) Karaman müftüsü. Babasının adı Hacı Bekir bin İbrâhim (R. 1260/ M. 1844- R. 15 Kanunusani 1329/ M. 28 Kasım […]

BİRAND, Remzi

2 Ocak 2016 admin 0

(1908-1966) Karamanlı siyasetçi ve bürokrat. 1908’de Karaman Şampazarı’nda (Gökçe Köyü) doğdu. Babası Zekeriya Efendi, annesi Vahide Hanım’dır. İlkokula köyünde başladı, orta ve lise tahsilini Karaman […]

Karaman

2 Ocak 2016 admin 0

İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu bir kesimi İç Anadolu, diğer kesimi Akdeniz bölgesinde bulunan il. Karaman şehrinin merkez olduğu Karaman ili […]