BÜLBÜL Mustafa

(R. 1299/ M. 1883- 17 Mart 1955).

Karamanlı vaiz ve müderris.

Ecdâdı Mut’un Becili Köyü’nden geldiği için “Becili Hoca” lakabını almıştır. Narin yapısı ve sesinin güzelliğinden dolayı “Bülbül” soyadını almıştır.

Becili Hoca’nın babasının adı Pınarbaşılı Mehmed-oğlu Halîl Kâhya, annesini adı Şerife Hanım’dır. Diğer kardeşlerinin adı Keziban, Ahmed, Mehmed Alî, Fadime ve Meryem’dir.

6 çocuklu ailenin en büyük evlâdı olarak R. 1299/ M. 188 Pınarbaşı Köyü’nde dünyaya geldi. Daha küçük yaşta iken annesini kaybetti. Babası bunun üzerine teyzesiyle evlendi ve teyzesinin kucağında büyüdü.

İptidaî tâhsilini ilk önce köyü olan Pınarbaşı’nda yaptıktan sonra Karaman’da Hâtûniye Medresesi’ne girdi. Burada ünlü Macar ve Mısırlı Mehmed hocaların halkay-ı tedrisâtını dâhil oldu.

Daha sonra Konya’ya giderek oradaki Cevizaltı Medresesi’ne girdi. Burada Hadimli müfessir Çelik-zâde Mehmed Vehbî Efendi, büyük müderris Yalvaçlı Ömer Vehbî Efendi, Akçaalanlı Ahmed Efendi ve Büyük Hâcı Veyis hocalardan ikmali tahsil etti.

15 senelik tâhsilden sonra icâzetini Hacıveyis-zâde Mustafâ Efendi ile beraber bir yılda aldılar.

1952 yılında Ereğli merkezde, Zanapa (Halkapınar), Adana Kemeraltı Câmii’nde, Kâzımkarabekir, İbrala (Yeşildere) ve Pınarbaşı köyünde vaizlik ve müderrislik yaptı.

Bir ara Ereğli’ye müftü tayin edilmiş ise de dosyasını değiştirip bir başkasını tayin edildi. Hatta Ankara’ya evrak ilişiğinde giden icazetnâmesi de dolaşıp gelip, en son Ereğli’de kaldı.

Becili Hoca, Emişe (R. 1306/ M. 1890-R. 10 Teşrinisani 1331/ M. 23 Kasım 1915), Ayşe (R. 1317/ M. 1901-11 Şubat 1985) ve Fadime (R. 1304/ M. 1888- 1 Haziran 1971) hanımlarla izdivaç yaptı.

Becili Hoca’nın bu izdivaçlardan 2 erkek, 3’ü kız olmak üzere 5 evlâdı oldu. Evlâdları; Âyşe (R. 8 Teşrinievvel 1325/ M. 21 Ekim 1909- R. 1341/ M. 1925), Halîl İbrahim (R. 6 Temmuz 1331/ M. 19 Temmuz 1915- 11 Aralık 1969), Mehmet Emin (R. 1335/ M. 1919- 20 Şubat 2004), Şerife (ÇETİN, R. 1 Mart 1338/ M. 1 Mart 1922- 10 Mayıs 1947) ve Ayşe’dir (DOĞRUER, 10 Mart 1926- 20 Mayıs 1999).

Becili Hoca, Âyşe adındaki eşi ile 2 Temmuz 1952’de Suriye, Ürdün yoluyla hac farizasını yerine getirdi.

Becili Hoca’nın yetiştidiği talebeleri; Hâcı Ahmet ARIKAN (Halis oğlu), Molla Hâcı Hasan, (Kadir Ağa’nın oğlu), Hasan DELEN (Deli İmam’ın oğlu), Kâmil DİLER, Hasan GÜDER (Çoban Hasan), Kasım ÖZDEMİR, Mustafa ALBAYRAK ve Ali ÖZBAKIR’dır.

Becili Hoca, 17 Mart 1955 tarihinde Karaman’da dar-ı bekaya göç etti. Kabri şehir kabristanındadır.

BİBLİYOGRAFYA:

Mehmet Ali Kırboğa, Karaman ve Konya Civarı Hocaları Silinmeyen Simalar, İstanbul 2012, s. 244-245.

Uğur ERKAN.