Mühr-i Süleymân (as)

(مهر سليمان)

Mühr-i Süleymân (as) sadece İsrail devletine ait değildir. Süleymân peygamber bizim de peygamberimizdir (aleyhisselam).

Hz. Süleymân (as) bu mührü parmağındaki yüzükte taşıyordu. Bu sebeple Bize göre İslamîdir. Bu sembolden salt İsrail devleti veya siyonizmi temsil ettiği anlaşılmamalıdır. Mühr-i Süleymân (as) bizim kültürümüzde Hilye-i Şerifede kullanılan tezhipler başta olmak üzere Karamanoğulları ile Barbaros Hayreddin Paşa‘nın sancaklarında istimal edilmiştir ve ecdâd bunda bir beis görmemiştir.

Bu simge Yahudiler tarafından da tarih boyunca kullanılmıştırİsrail devletinin bayrağı ise XIX. asır sonları ile XX. asrın başlarında Siyonist Teodor Herzl tarafından tasarlanmıştır. Arz-ı mev’udu (va’d edilmiş topraklar) temsil eden iki çizginin arasına yerleştirilmiştir.

Müslümanlar Mühr-i Süleymân’a (as) bir peygamberimizin aziz hatırası olarak bakar ve kullanmakta bir sakınca görmeyiz. Sapkın terör örgütü DEAŞ’in, Efendimiz (sav) mühr-i şerifini bayrağında kullandığı için bundan vazgeçmeyeceğimiz gibi.

Mühr-i Süleymân ile İsrail’in simgesi arasındaki derin fark; mirâs-ı Süleymân’ı (as) anlama ve tatbik etmek arasındaki fark kadar derindir.

Bu vecheden bakmak lâzım.

Selâm ve duâ ile…