Sorularla Karaman
Sorularla Karaman / 20 Kasım 2016

Bursa Mevlevîhanesi’nde 45 yıl şeyhlik yapan Karamanlı zâtın adı nedir? A) Salih Zihnî Dede. B) Cununî Dede. C) Pir Kartal Dede. D) Muhlis Dede.

Sorularla Karaman
Sorularla Karaman / 13 Eylül 2016

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi Yunus Emre’nin Karamanlı olduğu konusunda birleşmez? A) Sıtkı SOYLU B) Selçuk ES C) Abdülbaki GÖLPINARLI D) Muzaffer ERDOĞAN

Sorularla Karaman
Sorularla Karaman / 10 Eylül 2016

Karaman ağzında aşağıdakilerden hangisi bir mutfak eşyasının adı değildir? A) Çencire B) Sumat C) Sahan D) İskeleç