Gösteriliyor: 135 Sonuçlar
Karaman Ansiklopedisi

Karaman’ın Polisi

(XX. Asrın başlarında) 1333 (1917) senesi Haziran ayı zarfında Konya Merkez Livası’na bağlı Karaman Kazası’nda 2 polis memuru ve 2 ikmâl efradı görev yapıyordu. Eslihasının (silâhları) cins ve nev’ine gelince 2 Şınaydır, 2’de Browning idi. Polis memurları Browning marka, ikmal efradı ise Şınaydır marka silâh kullanıyorlardı. Polislerin kullanmış oldukları Browning marka silâhlar Belçika yapımı olup, …

Karaman Ansiklopedisi

GÜLERYÜZ, Osman

[1295 (1879)-1966] Karamanlı müderris, vaiz. 1295 (1879) yılında Karaman kazâsının Hâdim nâhiyesi, Kongul karyesinde doğdu. Babası Ahmed Efendi çiftçiydi, annesi Fatma Hanım’dı. Dört kardeşi daha vardı: Hüseyin, Mustafa, İzzet ve kız kardeşi Elmas. İptidâîye ve rüştiyeyi memleketinde tedris etti. 1314’de (1898) on dokuz yaşındayken Konya’da İhsâniye (Topraklık) Medresesi’ne kaydoldu. O dönemde medresenin müderrisi Ziyâeddin Efendi’ydi. …

Karaman Ansiklopedisi

BİRAND, Şevket Ahmet

[1316 (1900)-1956] Karamanlı akademisyen (Ordinaryüs Pof. Dr.) Rûmî 1316 (milâdî 1900) yılında Karaman’da doğdu. Babası, Ahmet Hilmi Efendi [1277 (1861)–1931], Annesi Ayşe Hanım [1291 (1875)-1932] idi. Büyük Çerkes Sürgünü’nde [1281 (1864)] Kuzey Kafkasya’nın Abzah yöresinden Karaman Gökçe Köyü’ne göç eden/sürülen Adigeler’in Brante Ailesi’ndendir. Babası Ahmet Hilmi Efendi, Avar beylerinden Emirül Ümera Çerkes-zâde Hâcı Destan’ın oğlu …

Karaman Ansiklopedisi

ÇERKEZOĞLU, Ğazaros

(R 1295/ M. 1881-1942) Karamanlı tüccar ve banker. R. 1295/ M. 1881 yılında Kayseri’nin Talas nâhiyesinde dünyaya geldi. Babasının adı Hacı Parseğ, annesinin adı Maryamın (Madik) idi. Annesi, Talas’ın zenginlerinden Sinanlı ailesinden idi. Üç çocuklu ailenin ortanca çocuğu idi. Ağabeyinin adı Sarkis, küçük kardeşinin adı ise Ohannes idi. Babası, Deverenk’te Ermeni bir çilingirin yanında san’ât …

Karaman Ansiklopedisi

ÜNLÜ Fikret

(1943-2019) Karamanlı eğitimci, bürokrat ve politikacı. 10 Mart 1943 tarihinde Karaman, Ermenek Gargara (Güneyyurt) Köyü’nde doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Feride idi. Cafer, Yıldız ve Ayşen adında üç kardeşi vardı. Büyükbabası Süleyman Çavuş ile diğer dedesi Ahmet (Akpınar), Çanakkale ve İstiklâl Harbi gazisi idiler. Rüştiye mezunu olan Ahmet dedesi, 1939-1943 yılları arasında köyün muhtarlığını …

Erbâb-ı Kalem Karaman Ansiklopedisi

Mehmet Atâ (Atâullâh) Bey

(R. 1298/ M. 1882, Niğde-3 Ocak 1931, Ankara) Karaman kaymakamı. R. 1298/ M. 1882 yılında Nevşehir’de doğdu. Nüfus kaydında adı “Mehmet Atâullâh” olarak geçmesine rağmen “Mehmet Atâ” olarak anılmıştır. Babası Kadı Mehmed Hilmi Efendi, annesi Şerife Hanım’dır. İlk ve orta tahsilini Nevşehir İptidaî Mektebi ve Karaman Rüştiyesi’nde ikmâl ettikten sonra İstanbul Mercan İdâdisi’ni bitirdi ve …

Erbâb-ı Kalem Karaman Ansiklopedisi Mazinin Aynasından

Karaman’a Yön Verenler

Ünlü Koleksiyoncu Talat Öncü, sosyal medya hesabından 29 Haziran 2018 tarihinde  “Bir ‘eski fotoğraf’” etiketiyle bir fotoğraf paylaştı. 1930’lu yıllara tarihlendirilen fotoğrafta Himayei Etfal (Çocuk Esirgeme) Cemiyeti Karaman Şubesi tabelası önünde bürokrat, eşraf, esnaf ve genç gönüllüler yer alıyor. Başta Kaymakam Mehmet Ali Bey olmak üzere gençlerin de zamanın modasına uyarak Fühler bıyığı koydukları anlaşılmaktadır. …