Zengen’in Belediye İle İmtihanı

964 Temmuzunun son günleri. Günün hararetini gecenin karanlığı da setredemez. Zengen Köyü ile Karaman Belediyesi arasındaki mer’a ihtilafı dolayısıyla vuku bulan olaylar gazetelerde “Karaman’da bir köyün ayaklanması” şeklinde verilmiştir.[1] Karaman’a komşu Zengen köyü ile Belediye arasında yıllardır süren mer’a ihtilafı mahkemeye taşınmıştır. Keşif zabıtları, tapu tahrirleri, ehlivukuf raporları derken Mahkeme Belediye lehine hükmeder. Buraları kadimden beri mer’adır. Ayrıca Mahkemeden tedbir kararı alınarak, 5 bin dekar ekili arazinin mahsulü de Belediyeye teslim edilecektir. Bunun için Belediye 11 kişilik bir heyeti Jandarma refakatinde mahalline göndermiş ve çalışmaya başlamışlardır. Zengen cephesinde gerginlik had safhadadır. Her kafadan bir ses çıkmaktadır. Sinirlerine hâkim olamazlar. Neticede bir yılın emeği vardır. Alınterleri ise henüz kurumamıştır. Saat 02.30 sıralarında duyulan silâh sesleri, malûmu ilân etmektedir. İki jandarma eri ile 9 kişi ağır şekilde yaralanır.[2]  Bunlardan Hasan Dostol, Durmuş Ali Arısoy ve Recep Üstbaş adında üç belediye zabıta memurunun yarası ağırdır. Ayrıca mer’a bekçilerinden Ahmet Ulucan, Mehmet Bircan ve Şoför İbrahim Değirmenci’nin de yaraları ağırdır. Diğer taraftan kimin vurduğu bilinmeyen Zengenli Ahmet Sert ve arkadaşı Ali Özkaya (aslen Gödetağınlı) koma halinde Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır.[3]   Ahmet Sert tedavi gördüğü yatağında hayatını kaybetmiş, arkadaşı ise uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştur. Hadise Karaman’da derin bir üzüntüyle karşılanmış ve hastaneye kaldırılan diğer…